• Register System | ระบบสมัครสมาชิก

1. ไม่ควรใช้ไอดีหรือพาสเวิร์ด ซ้ำกับเซฟอื่นๆ (เพื่อป้องกันการแฮค)

2. ตรวจสอบความถูกต้องไอดีและพาสเวิร์ดของท่านก่อนหสมัครสมาชิก

3. หลีกเลี่ยงการใช้ไอดีพาสเวิร์ดที่สามารถคาดเดาได้ง่าย

4. ไอดีและพาสเวิร์ดควรมีพยัญชนะผสมกับตัวเลขอย่างน้อย 10 ตัวอักษร

5. ขณะสมัครสมาชิกไม่ควรให้ผู้อื่นเห็น ข้อมูลของคุณโดยเด็ดขาด

6. ทีมงานหรือจีเอมจะไม่ขอพาสเวิร์ดผู้เล่นภายในเกม อย่าหลงเชื่อ